18/10/2017
Αυτήν τη στιγμή μπορεί κάποιος να χτίσει σε εκτός οικισμού:

  • Τουριστικές εγκαταστάσεις 1500τμ εώς διώροφα κτίρια σε μορφή (bungalows).
  • Επιπλωμένα διαμερίσματα δωμάτια 200τμ μονώροφα κτίρια.
  • Κατοικία 150τμ με τούβλο ή 180τμ με πέτρα μονώροφο κτίριο.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις το υπόγειο δεν προσμετράται στη δόμηση.