11/12/2017
Προς επαγγελματίες ξενοδόχους και κατόχους επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων για την ανανέωση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας μέχρι τις 31/12/2017

Διευκρινήσεις:

Οι κατηγορίες είναι 3:
Κάτοχοι ειδικού σήματος λειτουργίας προ του 31/12/2014
-υποχρεούστε να κάνετε τη γνωστοποίηση διότι λήγει το σήμα στις 31/12/2017
Η γνωστοποίηση γίνεται στη σελίδα https://notifybusiness.gov.gr
Κάτοχοι ειδικού σήματος λειτουργίας μετά τις 31/12/2014
-θα έχετε κάνει τη διαδικασία πιστοποίησης του ΞΕΕ και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

Αν δεν την έχετε κάνει, είστε εκπρόθεσμοι και πρέπει είτε να τη κάνετε το συντομότερο είτε αν δεν θέλετε πιστοποίηση κατηγορίας, να κάνετε τη παραπάνω διαδικασία γνωστοποίησης.
Αν έχετε υποβάλλει «Γνωστοποίηση», μετά την 2/6/2017, είτε θα έχετε κάνει τη διαδικασία πιστοποίησης του ΞΕΕ, είτε θα έχετε δηλώσει το κατάλυμα χωρίς κατηγορία κλειδιών οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2285072086, Νομικός Νικόλαος