20/03/2018
Θέμα χρόνου είναι να δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράταση στις ασφυκτικές προθεσμίες που έδινε ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα 4495/2017, προκειμένου να προσελκύσει με κίνητρο τα χαμηλότερα πρόστιμα τους πολίτες.

Δεδομένου ότι στις 8 Απριλίου, εκπνέει η πρώτη εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του νόμου που προέβλεπε έκπτωση 20% του ειδικού προστίμου για τα αυθαίρετα, το ΥΠΕΝ έχει αποφασίσει να επιμηκύνει την περίοδο χάριτος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο ετοιμάζεται να δώσει δίμηνη ή ακόμη και τρίμηνη παράταση θέλοντας να εξυπηρετήσει τους πολίτες που λόγω οικονομικών δυσκολιών έχουν αναβάλλει την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους. Ανάλογη παράταση αναμένεται να υπάρξει και για το «μπόνους» που προβλέπει ο νόμος σε όσους προσέλθουν στη ρύθμιση το β΄εξάμηνο του 2018.

Μέχρι τέλη Ιανουαρίου στο νέο πλαίσιο για τα αυθαίρετα είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 72.000 πολίτες, νούμερο που θεωρείται υποτονικό σε σχέση με την απήχηση που είχαν στο ξεκίνημά τους, οι προηγούμενοι νόμοι. Όμως το ΥΠΕΝ έχει ακόμη πολλές εκκρεμότητες να επιλύσει προκειμένου να προχωρήσει η πλήρη εφαρμογή του νόμου. Για παράδειγμα, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η υπουργική απόφαση για την στατική μελέτη που περιμένουν για μήνες οι μηχανικοί, η απόφαση για την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών αλλά και η απόφαση που θα περιλαμβάνει διορθώσεις, προσθήκες, διευκρινίσεις και απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από φορείς και πολίτες. Στις αλλαγές και προσθήκες που θα προκύψουν λόγω π.χ παραλείψεων θα περιληφθεί και η δυνατότητα εφαρμογής μειωτικού συντελεστή 50% στο πρόστιμο των αυθαιρέτων και στις ισόγειες αποθήκες όπως και η δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε χώρο που έχει νομιμοποιηθεί και εφόσον προβλέπεται από τον υφιστάμενο σχεδιασμό της περιοχής.

Την περασμένη Πέμπτη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η απόφαση Σταθάκη που προβλέπει την επιστροφή των προστίμων για τα αυθαίρετα που προέρχονται από ανακριβείς ή λανθασμένες δηλώσεις.

Η επιστροφή προστίμων αφορά περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του παλιότερου αλλά και του νέου νομοθετικού πλαισίου (π.χ ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 καθώς και περιπτώσεις του ν. 4495/2017), στις δηλώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετων κατασκευών, υπάρχουν υπολογιστικά σφάλματα από τα οποία προκύπτουν διαφορές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. κατάθεση μεγαλύτερου του οφειλόμενου ποσού, διπλές καταβολές από τον ίδιο ή περισσότερους υπόχρεους κ.λπ.).

της Μαριάννας Τζάννε